Stadspromenad

Datum och tid: 2016-05-22 13:00 - 18:00


Välkommen att stadsvandra Söndag 22 Maj

Anmälda

Närvarolista

Av Örjan Denward

Inträde i Mercurii-Orden 2001.
Medlem i Väpnarkåren sedan 2001. Väpnare
Klubbmästare i väpnarkåren 2006-2014.
Vice Sekreterare 2012-2016
Ordenskansler 2016-2017
Vice Skattmästare 2017-
Styrande kapitlet 2012-
Riddare 2015