S.O.S

Datum och tid: 2016-06-01 18:00 - 23:59


Start 18.00 på Mercurii-klubben Kocksgatan 48

Anmälan till senast 25 maj till klubbmästarna.

Clarre tel. 070 386 86 64 eller mail clarresan@hotmail.com   eller Janne tel. 070 527 15 43 eller mail jan.sjoelin@hotmail.com

Anmälda

Närvarolista

Av Örjan Denward

Inträde i Mercurii-Orden 2001.
Medlem i Väpnarkåren sedan 2001. Väpnare
Klubbmästare i väpnarkåren 2006-2014.
Vice Sekreterare 2012-2016
Ordenskansler 2016-2017
Vice Skattmästare 2017-
Styrande kapitlet 2012-
Riddare 2015