Surströmming på MO-Klubben

Datum och tid: 2016-09-14 18:00 - 23:59


SURSTRÖMMING 20160914

Anmälda

Närvarolista

Av Örjan Denward

Inträde i Mercurii-Orden 2001.
Medlem i Väpnarkåren sedan 2001. Väpnare
Klubbmästare i väpnarkåren 2006-2014.
Vice Sekreterare 2012-2016
Ordenskansler 2016-2017
Vice Skattmästare 2017-
Styrande kapitlet 2012-
Riddare 2015