Kategorier
Gäst Historik

Historik

Mercurii-Ordens initiativtagare var Handelsbokhållaren Anders Ohlsson, anställd på Thunborgs manufakturaffär på Drottninggatan i Stockholm. I ett upprop till andra anställda inom handel hösten 1859 fick han med sig 57 H.H. Herrar Handelsexpediter. Första sammanträdet skedde i Gula Salen på Börshuset vid jultid samma år.

Första april 1860 instiftades föreningen som fick namnet Minuthandelsexpediternas förbund vilket förkortades M.H.E.F. Det är dessa initialer som ännu idag bildar den röda tråden i Ordens ritualer.

Anders Ohlsson valdes första året som vice ordförande för att sedan vara ordförande under en lång tidsperiod. Föreningen fick dock inte den utveckling som AO. hade hoppats på och han insåg att något måste göras.

Den 3 dec 1865 framlade han ett förslag på att ombilda föreningen till en Orden vilket bifölls. Orden indelades i fyra grader till vilka han utarbetade unika ritualer. Intresset ökade i och med vinterfester med bal, högtidsdagar med middagar, sommarutflykter och andra aktiviteter. Varje år hölls också en auktion med skänkta artiklar vilken stärkte kassan.  Idag har Orden 10 grader.

Vart efter åren gick tilläts alla inom handel och industri att bli medlemmar varvid ett namnbyte stod för dörren. 1876 ändrades Ordens namn till Mercurii-Orden. Den har sedan dess flyttat runt i ett antal olika lokaler.

Ordens symbol är den bevingade hjälmen tillhörande guden Mercurius. Han är handelns och skälmarnas beskyddare, vilket påminner om en glad ordensbroder. De flesta bröder är av hävd affärsmän eller egna företagare inom handel, industri, sjöfart och samfärdsel. Idag samlar vi medlemmar från de flesta yrken.

Den goda sångkören som bildades 1907 förgyller än idag loger och brödramåltider på Sjöfartshuset. Väpnarkåren, behjälpliga med olika sysslor inom Orden, bildades 1940 och Nöjesskvadronen som bland annat ansvarar för underhållning vid loger, bildades 1988. En fastighet på Kocksgatan 48 med klubblokal, affärslokal och 19 hyresrätter stärker fonderna.

År och händelse
1859 Det första mötet hölls på gamla Börshuset. Vår grundare Handelsbokhållare Anders Ohlsson f. 24 mars 1834 d. 16 juni 1894 deltog, tillsammans med  57 st dåvarande handelsexpediter.
1860 Instiftandet av Minuthandelsexpediternas Förbund M.H.E.F. med 4 grader
1863 10 grader fastslogs
1865 Förbundet blev en Orden
1870 Instiftandet av Riddargraden
1877 Instiftandet av 5 graden
1877 Mercurii-Orden tog sitt namn
1907 Sångkören bildades
1923 MO deltog med standar vid invigningen av Stockholms Stadshus
1940 Väpnarkåren bildades
1949 Fastigheten Kocksgatan 48 inköptes
1963 Instiftandet av 6 graden
1970 Riddarkapitlets första styrelse bildades
1972 Inköp av Hasselbacken i samverkan med W-6
(Wänskap – 6 st startande), WB (Wänskapsbröderna),
WF (Wänskapsförbundet)
1972 Instiftandet av 7 graden
1982 Hasselbacken såldes
1986 Instiftandet av 8 graden
1988 Nöjesskvadronen bildades
1994 Instiftandet av 9 graden
1995 Mercurii-Klubben invigdes
2000 Jubileumsfest 140 år på Grând Hotel
2010 150 års jubileum på Stockholms stadshus och instiftandet av 10 graden

2013 Byte av logelokal till Sjöfartshuset

Logelokaler m.m.
Här redovisas de lokaler som Mercurii-Orden har använt för Loge-aftnar samt Mercurii-Klubben. Årtal finns vid de lokaler där vi med säkerhet känner till startår.

Årtal och lokal
1859 Gamla Börshuset
1860 Frimurarlogen på Riddarholmen
1876 Gamla Börshuset
1888 Hotell Reisen
Restaurang de France
Hotell Phoenix
Grand Hotell
Nya Frimurarlogen
Källaren Pelikanen
Restaurang Tattersall
Continental
Gillet
Piperska Muren
1972 Hasselbacken
1983 Metropol
1984 Van der Nootska palatset
1987 Nürnberghuset
2013 Sjöfartshuset