Styrande kapitlets planeringsdag

Datum och tid: 2018-01-27 10:00 - 17:00
0 iCal

Plats: MO-Klubben


Arbetsdag med planering och diskussioner.

Anmälda

Närvarolista