Sista dag för förslag till årsstämman eller stadgeändring

Datum och tid: 2018-09-01 Hela dagen
0 iCal


Utdrag ur stadgarna.

9.2. Ärende som Broder/Bröder önskar få behandlar på årsstämma skall skriftligen ha inkommit till Ordens kansli senast den 1 september.

16.2. Förslag av ändring av eller tillägg till Ordens stadgar skall skriftligen vara in- kommet till Ordens kansli senast den 1 september för beredning inför beslut av årsstämman.

Anmälda

Närvarolista