Sista dag för ansökan om brudgåva till Mercurii-brud

Datum och tid: 2018-07-31 Hela dagen
0 iCal


Utdrag ur stadgarna

§4 Mercurii-Brud

4.1. Orden utbetalar årligen, om sökande därtill finns, en brudgåva till ett av års- stämman årligen beslutat belopp.

4.2. Berättigade till att ansöka om denna brudgåva är dotter, sonhustru eller brud till gottstående Broder.

4.3. Ansökan skall inlämnas till Styrande Kapitlet före juli månads utgång och avse giftermål som ingåtts under de senaste 12 månaderna.

4.4. Om flera än en sökande finns, har Styrande Kapitlet vid sitt val att ta hänsyn till det intresse och de insatser som sökande Broder visat Orden och dess verksamhet.

4.5. Utsedd Mercurii-Brud erhåller gåvan vid närmast påföljande Högtidsloge efter det att ansökan ingetts och är då skyldig att personligen närvara.

Anmälda

Närvarolista