Riddarkapitlets grillfest

Datum och tid: 2018-05-19 15:00
0 iCal

Plats: Riksby koloniområde


 

Anmälan för inbjudna riddare senast 11 maj till Drott Per-Arne Sjöström på prearne.sjostrom@gmail.com

Anmälda

Närvarolista