Parentation

Datum och tid: 2016-09-21 19:00 - 21:00
0 iCal

Plats: Sofia kyrka


sofia-kyrkaVi återuplivar en mycket gammal tradition som legat i träda under många år. Vi samlas i kyrkan och skänker våra bortgångna bröder en tanke och några väl valda, vackra och tänkvärda ord. Vår kaplan kommer tillsammans med vår kör skapa en värdig stämning för eftertanke om våra bortgångna bröder och vänner.

Inbjudna är änkor och familjemedlemmar till bröder som har gått bort de tre senaste åren. Efter parentationen fortsätter vi på klubben där klubbmästarna bjuder på kaffe.

Bröder boka in denna afton för en tanke på våra bortgångna bröder och en fin tradition som vi gärna vill återinföra. Vi prövar i år och ser hur intresset är och hoppas att vi kan återuppliva en tradition som fanns inom orden under mycket lång tid men försvann på sjuttiotalet.

Medverkande
Styrande mästare Leif Hjelm
Stormästare Teddy Nordmark
Kaplan Tård Holmgren
Ceremonimästare Urban Reese och Lennart Åkerlind
Mercurii-Ordens sångkör

Anmälda

Närvarolista