Kategorier
Äldre loger

Arbetsgruppen för Mercurii-Ordens 150-årsjubileum

ag150b

Stående från vänster: Leif Hjelm, Lennart Åkerlind, Urban Reese,
Bo Kronby och Gunnar Oldensjö. Sittande från vänster: Jan Sjölin,
Hans Tärndal, John I. Dahlberg och Erik Wadman.